UNIT DAN BAHAGIAN DI PDK

Written by Super User. Posted in Profil

UNIT DAN BAHAGIAN DI PDK                                                                                                                                                                                               

 

Perkhidmatan Yang Diberikan :

 • Menerima dan membuka surat-surat biasa yang di alamatkan ke pejabat nekakyu pos dan despatch.
 • Menerima dan menyimpan Buku-buku Daftar Penerimaan surat-surat Berdaftar dan SULIT.
 • Merangka jawapan kepada Surat-surat Rasmi untuk jawapan.
 • Merangka jawapan kepada soalan-soalan Audit.
 • Bertanggungjawab menyelia/mengawal dan menyelaras kerja-kerja diantara cawangan.
 • mengawasi permohonan-permohonan dan perkara-perkara mengenai Rumah-rumah Kediaman Kerajaan.
 • Mengurus kerja-kerja permohonan mendapatkan lesen minuman yang memabukkan.
 • Mengemaskini semua hal-hal bersangkut dengan kakitangan yang melibatkan buku perkhidmatan gaji,cuti,kematian.persaraan dan lain-lain.
 • Menyelenggarakan Buku panjar Wang Runcit.
 • Membayar Pencen-pencen dan gaji semasa ketiadaan Kerani Kewangan.
 • Memasukkan Perolehan ke dalam Bank atau simpan di balai Polis sekiranya bank ditutp (semasa ketiadaan Kerani Kewangan).
 • Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan.
 • Mengawasi pergerakkan kakitangan dan memastikan keseluruhan jentera pejabat berjalan dengan baik dan teratur.

 

Peranan serta Fungsinya:

i)   Sebagai perantara diantara Pegawai Pengurus dengan Pegawai Bawahan

     didalam segenap bidang tugas yang ada kaitanya.

 

 

UNIT HASIL


Menerima kutipan hasil, mengeluarkan resit dan mematikan setem.


Peranan


Mengutip hasil seperti:-

 •  Cukai Hiburan
 •  Kedal billiard
 •  Pajak Gadai
 •  Kedai Minuman Keras
 •  Hiburan
 •  Petroleum
 •  Wayang Gambar
 •  Lesen Hiburan
 •  Bayaran-bayaran lain
 •  Sewa Bangunan/Kantin
 •  Menyediakan slip masuk bank
 •  Menyediakan Penyata Pernungut
 •  Menyediakan Penyata Setem Bulanan
 •  Menyediakan Penyata Hasil Bulanan
 •  Menyediakan Anggaran Hasil
 •  Memproses Borang-borang Permohonan
 •  Membuat penilaian ke atas Borang-borang yang hendak dibuat
 •  pindahmilik dan menjawab surat-surat tersebut.
 •  Membuat Penyata Bulanan

 

 

UNIT HASIL (PERUMAHAN)


Menerima wang kutipan sewa rumah dari penghuni Rancangan
Perumahan Awam Daerah Kulim (Kulim 2, Kilang Lama 2, Padang Serai
2, Lunas 2 dan Karangan). Menjual Borang SPTK (Sistem Pendaftaran
Terbuka Kedah) dan memberi penerangan.

 

Peranan/Fungsi 

 

 • Mengutip Hasil
 • Mengeluarkan resit
 • Menyediakan slip untuk memasukkan wang ke dalam bank.
 • Menyediakan Penyata Harian
 • Menyediakan Penyata Permungut
 • Menyediakan Penyata Bulanan Untuk Audit
 • Semak Flimsy dan hantar ke Perbendaharaan.

 

UNIT KEWANGAN

 

 • Menyediakan anggaran belanjawan tahunan
 • Menyediakan gaii bulanan kakitangan Pejabat Daerah Kulim.
 • Menyediakan elaun pekerja-pekerja NURY.
 • Menyediakan baucar tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa kakitangan Pejabat Daerah Kulim.
 • Menyediakan baucar-baucar bayaran bil-bil, seperti bil air, elektrik, telefon d1l. Menyediakan Borang-borang Cukai Pendapatan (EQ clan CP 38 (bulanan). Menyediakan Borang A - K.W.S.P. kakitangan Pejabat Daerah Kulim dan Pekerja Nury.
 • Menerima semua surat berdaftar dan merekodnya ke dalam buku semua butir yang perlu seperti No. daftar, dari siapa, nombor cek, tarikh dan amaunnya serta penerima.
 • Bayar cek-cek kepada yang berkenaan.
 • Mengeluarkan Pesanan Kerajaan untuk Membeli barang-barang atau memesan perkhidmatan yang perlu, serta menyediakan baucar bayaran selepas itu. Mengemaskini Buku Peruntukan.
 • Menyemak Flimsy setiap bulan.

 

 

PEMBANGUNAN


Mengeluarkan Pesanan Keraiaan/inden, Baucar Bayaran, Laporan dan
Daftar PPRT dan menyediakan Surat Menyurat yang berkaitan.


Peranan

 

 • Projek-projek Kecil/Keagamaan, Program Jalan Kampung.
 • Menyediakan Daftar Profail PPRT Daerah Kulim.
 • Menyediakan Pesanan Kerajaan (LO)/Inden untuk projek berikut:-

          - Projek Kecil/Keagamaan
          - Projek Menaikkan Taraf lalan Kampung
          - Projek Kecil AN Parlimen
          - Projek Kecil AN Dewan Undangan Negeri

 

 • Menyediakan baucar-baucar bayaran projek-projek di atas.
 • Menyelenggara Buku Vot Projek-Projek Pembangunan.
 • Menyediakan laporan projek-projek berikut:-

         - Laporan Mingguan Projek Kecil/Keagamaan
         - Laporan Bulanan Projek AN Parlimen
         - Laporan Tahunan semua projek-projek yang telah diluluskan.

 

 • Mengendalikan Program JKKK Daerah Kulim seperti berikut:-

         - Menyediakan senarai perlantikan JKKK Daerah Kulim.
         - Mengendalikan minit-minit mesyuarat ]KKK
         - Mengendalikan Minit Mesyuarat Penyelaras Mukini.
         - Menyediakan baucar tuntutan elaun JKKK Daerah Kulim.
         - Membayar elaun JKKK.
         - Membuat surat-menyurat berkaitan JKKK.
         - Mencatit dan menyediakan minit Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Daerah Kulim.

 

UNIT KEMAJUAN PERKAMPUNGAN

 

 • Menyelaras, mengesan serta menyelia Kemajuan pelaksanaan projek-proiek kecil Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan lain-lain Agensi Kerajaan untuk Kampung-Kampung Baru.Membantu dalam perancangan Pernbangunan Sosio-Ekonomi di Sosio Ekonomi di Kampung Baru dan kawasan sekitarnya.
 • Menyelaras dan membantu menganjurkan keglatan-kegiatan kemasyarakatan untuk masyarakat kampung.

Peranan/Fungsi

 • Menyelaras mengesan serta menyelia kemajuan pelaksanaan projek-projek kecil Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Agensi-agensi Kerajaan yang lain untuk pelaksanaan di Kampung-kampung Baru.
 • Mengawasi kerja projek-projek yang dicadangkan menurut keutamaan projek.

 

 

UNIT KESELAMATAN

 

 • Menyebarkan maklumat-maklumat yang lengkap serta menghuraikan asas-asas dan falsafah dasardasar atau program-program kerajaan yang berkenaan.
 • Mendedahkan kepada rakyat niat jahat clan tindak-tanduk musuh-musuh serta menghakiskan semangat juang dan tentangan mereka terhadap negara.
 • Menangkis dakyah golongan-golongan anti Malaysia di luar negeri serta mempertingkatkan dasar-dasar dan program-program Kerajaan disamping mempertingkatkan usaha-usaha penerangan di negara-negara berkaitan.

 

Peranan

 

 • Arahan MKN No. 12 menghendaki supaya jawatankuasa Geraksaraf dan Perangsaraf Kebangsaan ditubuhkan dan seterusnya bertanggungjawab kepada Majlis Keselamatan Negara bagi:
 • Menggubal dasar dan strategi geraksaraf dan perangsaraf Kebangsaan
 • Menerapkan bidang-bidang dimana geraksaraf dan perangsaraf patut dipergiatkan
 • Menyediakan rangka-rangka panduan bagi agensi-agensi sebaran am kerajaan mengenai cara-cara dan perkara yang patut dititikberatkan dalam menyampai kan dasar-dasar dan kenyataan-kenyataan (tertentu)
 • Menarik perhatian Majlis Keselarnatan Negara kepada kelemahan-kelemahan dalam dasar-dasar Kerajaan ataupun perlaksanaan.

 • Pelanggan:

 • Polis diRaja Malaysia

 • Jabatan Penerangan

 • Angkatan tentera

 • Jabatan Agama Islam

 • Jabatan Pendidikan

 • Jabatan Belia dan Sukan

 • Penghulu

 • RELA -

Pautan

Lambang Kedah kecik1malaysia pngmscmygoverment pngmampu1jpa pnghrmis pnggov

Media

 

Video Audio


       

 

Pelawat

197864
Bulan IniBulan Ini714

Kemaskini

Last Update:
General update: 12-12-2017 06:04

QR KOD

 Scan QR Code Anda Di sini